ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
UN ไฟเขียว ผลงาน กปน. ส่งประกวดผ่านรอบแรก !!

วันที่ 18 ก.พ. 2557
 
         นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กปน. ได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2014 หรือ UNPSA ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2550 โดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานจากทั่วโลกที่ดำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยในปีนี้ ผลงานของ กปน. ได้ผ่านกระบวนการพิจารณารอบแรกแล้ว คือ "โครงการจ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติในระบบจ่ายน้ำ” ในประเภท การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวเคยได้รับรางวัลชมเชยรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทนวัตกรรม เมื่อปี 2556 และกำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสหประชาชาติในรอบถัดไป
         นายธนศักดิ์ กล่าวว่า นวัตกรรมเครื่องจ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติในระบบจ่ายน้ำ เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรของ กปน. เอง ซึ่งจะมีประโยชน์ในการลดปริมาณการจ่ายคลอรีนในโรงงานผลิตน้ำ และรักษาระดับคลอรีนอิสระในน้ำประปา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพความสะอาดตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่การจ่ายน้ำ ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ กปน.ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อส่งผลงานเข้ารับรางวัล UNPSA ซึ่งเป็นรางวัลในระดับสากล เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ กปน. พัฒนาองค์กรเพื่อส่งมอบคุณประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125