ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
สำนักงานประปาสาขาตากสินและสาขาสุขสวัสดิ์ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เดิมสามารถใช้งานได้ตามปกติ

วันที่ 17 ก.พ. 2557
 
               ตามที่การประปานครหลวงได้แจ้งว่า บริษัททีโอทีฯ มีการปรับปรุงสัญญาณโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาตากสินและสุขสวัสดิ์ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ...ขณะนี้ได้ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ สามารถใช้งานหมายเลขโทรศัทพ์เดิม (0-2427-6000) ได้ตามปกติ
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125