ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
ด่วนมาก!!! น้ำไหลอ่อนคืนนี้

วันที่ 13 ก.พ. 2557
 
         เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณระหว่างซอยคู้บอน 29-31 ถนนคู้บอน ในคืนวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557) ตั้งแต่เวลา 22.00-07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
         · ถนนคู้บอน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยคู้บอน 17-33 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยคู้บอน 2-28
       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
         การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125