ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมเสวนาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 13 ก.พ. 2557

           นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเสวนาเรื่อง "นโยบายภาครัฐ ผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่ผู้ประกอบการอสังหาฯ ควรรู้และศึกษาผลกระทบในปี 2557” กับ นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายพินิจ หาญพาณิชย์ อธิบดีกรมที่ดิน และ นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในงาน "อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลัก ชี้เศรษฐกิจปี 2557” จัดโดยสมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ในกิจการต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125