ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
บอร์ด กปน. ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำ กปน.

วันที่ 4 ธ.ค. 2556

           นายสมัย อนุวัตรเกษม ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำทุกแห่งของ กปน. และ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ เพื่อมอบนโยบายในการผลิตและสูบจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ตลอดเวลา

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125