ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
จิตอาสา กปน. ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 4 ธ.ค. 2556

           คณะจิตอาสาการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับจิตอาสาเขื่อนภูมิพล ชุมชนบ้านจัดสรร อำเภอสามเงา และสถานีตำรวจภูธรสามเงา จังหวัดตากกว่า 70 คน สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 41 ฝาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความชุ่มชื้น คืนความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125