ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำไหลอ่อน 7 ธันวาคม 2556

วันที่ 4 ธ.ค. 2556
 
        ด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณคลองด่าน ถนนเทพารักษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3268 (บางพลี-บางบ่อ) ของกรมทางหลวง ในคืนวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
         · ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่บริเวณคลองหัวเกลือ ถึงสามแยกรัตนราช ทั้งสองฝั่ง
         · ถนนปานวิถี ทั้งสองฝั่ง ตลอดเส้นทาง
        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556
        การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125