ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. รวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 ธ.ค. 2556

           เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการฯ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมีคณะผู้บริหาร นายสมชาย ศรีนิเวศน์ ประธานสหภาพแรงงานพนักงานการประปานครหลวง พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมในพิธี โดย ผู้ว่าการฯ ได้กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพนักงานทุกคนได้ร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น ทุกคนได้ร่วมกันจุดเทียนชัยและร้องเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงโดยพร้อมเพรียงกัน

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125