ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมสนับสนุนงานกาชาดนนทบุรี มอบน้ำดื่มปาป้า 100 โหล

วันที่ 29 พ.ย. 2556

            นางมุจลิน จันทรประเสริฐ นักบริหารงาน 7 การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่ม "ปาป้า” จำนวน 1,200 ขวด และของรางวัลมากมาย เพื่อสนับสนุนการจัดงานกาชาด งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2556 โดยมี นางทัชชภร เวชกรกานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2556 ณ ศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี รายได้จากการจัดงานออกร้านกาชาด จะนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เดือดร้อน และผู้ประสบภัยต่างๆ

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125