ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จัดกิจกรรมเชิงรุกตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา

วันที่ 29 พ.ย. 2556

             การประปานครหลวง (กปน.) นำทีมนักวิทยาศาสตร์ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการผลิตน้ำของ กปน. การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในของโรงเรียน เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกเรื่องคุณภาพน้ำประปา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125