ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำไหลอ่อน 30 พฤศจิกายน 2556

วันที่ 28 พ.ย. 2556
 
         ด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการยกเลิกท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตรที่ชำรุด บริเวณปากซอยถนนคู้บอนและซอยคู้บอน 17 ในคืนวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 23.00-06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
          · ถนนคู้บอน ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยคู้บอน 12-28 และฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยคู้บอน 15-31
         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมงการประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
            การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125