ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
28 พ.ย. นี้ กปน. จัดงาน “Change…เปลี่ยน” รณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 22 พ.ย. 2556
 

           วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ การประปานครหลวง (กปน.) จะจัดงาน "Change....เปลี่ยน" เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ณ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ซึ่งมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท VRH ในการนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำมาจัดแสดง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การเลือกใช้อุปกรณ์ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ ถังพักน้ำให้เหมาะสมกับการใช้น้ำภายในบ้าน นอกจากนี้ ภายในงานยังให้ความรู้วิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแก่ประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดผลต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125