ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เตรียมออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ม.ค. 57

วันที่ 22 พ.ย. 2556
 
           นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. เตรียมออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 196 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 โดยผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป โปรดแจ้งข้อมูลทะเบียนผู้ใช้น้ำ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หรือเลขประจำตัวประชาชน ทะเบียนนิติบุคคล(13 หลัก) ข้อมูลตาม ภ.พ. 20 อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของการประปานครหลวง www.mwa.co.th ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. Call Center 1125 หรือ www.mwa.co.th
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125