ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จับมือ K-Water จัดประชุมวิชาการ AWMT

วันที่ 21 พ.ย. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมัย อนุวัตรเกษม ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 3 จากซ้าย) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยผู้แทนจาก K-Water ประเทศเกาหลีใต้ การประปาส่วนภูมิภาค East Water และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการในหัวข้อ "Advanced Water Management Technology (AWMT)” เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตน้ำประปาที่สะอาดแก่ประชาชน ณ สำนักงานใหญ่ กปน.

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125