ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. แจกน้ำดื่มผู้เข้าร่วมพิธีถวายอภิสัมมานสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 20 พ.ย. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมด้วยพนักงานการประปานครหลวง (กปน.) นำน้ำดื่มแช่เย็นและรถน้ำดื่มเย็นให้บริการแก่ประชาชนที่มาถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยจะให้บริการทุกวันจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน นี้

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125