ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. MOU พัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 20 พ.ย. 2556

            วันนี้ (20 พ.ย. 56) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น อันเป็นการพัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อสังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นไป ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125