ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องกีฬาฯ

วันที่ 11 พ.ย. 2556

          เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2556 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง(ที่ 5 จากซ้าย) มอบอุปกรณ์การศึกษา เครื่องกีฬา ทุนการศึกษา คอมพิวเตอร์จำนวน 12 เครื่องพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีนายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน(ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125