ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. วอนประชาชน งดลอยกระทงในคลองประปา

วันที่ 8 พ.ย. 2556
 
          นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 กปน. ขอความร่วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปาทั้งสองสาย ได้แก่ คลองประปาฝั่งตะวันตก เริ่มจากเขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ถึงหน้าโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถ.กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี และคลองประปาฝั่งตะวันออก เริ่มจากสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถึงโรงงานผลิตน้ำสามเสน ถ.พระราม 6 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำดิบในคลองประปาได้รับการปนเปื้อน ซึ่งจะเป็นการสงวนรักษาน้ำให้มีคุณภาพดี เหมาะแก่การนำไปผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนกว่า 10 ล้านคน ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตก จนเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ การลอยกระทงในคลองประปา ยังผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกด้วย
         ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที่ดีงามของไทย ตลอดจนช่วยลดปัญหาโลกร้อน กปน. ขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟม และนำไปลอยในสถานที่ ที่ทางราชการและเอกชนได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีดังเดิม
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125