ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
พนักงาน กปน. พร้อมใจยินดีกับผู้ว่าการคนใหม่

วันที่ 31 ต.ค. 2556

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ พนักงานการประปานครหลวง (กปน.) จากทุกสายงาน รวมทั้งหน่วยงานภายนอก อาทิ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย ชมรมผู้สูงอายุ กปน. องค์การจัดการน้ำเสีย สื่อมวลชน เป็นต้น ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธนศักดิ์ วัฒนะฐานะ (คนขวา) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การประปานครหลวง คนที่ 15 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125