ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จับมือ ทีโอที ใช้ท่อประปาเก่า ร้อยสายโทรศัพท์ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน

วันที่ 31 ต.ค. 2556
 
         กปน. จับมือ ทีโอที ใช้ท่อประปาเก่า ร้อยสายโทรศัพท์ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้เปิดเผยถึง โครงการ "การนำท่อประปาที่เลิกใช้งานมาใช้เป็นท่อร้อยสายโทรศัพท์” ว่า จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ อย่างคุ้มค่า เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงประโยชน์รวมทั้ง ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบการขุดรื้อท่อประปาออกไป ประกอบกับ บมจ. ทีโอที มีนโยบายการนำสายเคเบิลบนเสาไฟฟ้าลงใต้ดินให้หมด เพื่อให้กรุงเทพฯ มีภูมิทัศน์สวยงาม จึงทำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยเริ่มจากในปี 2554 ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวเส้นท่อ ด้วยการสำรวจแนวเส้นท่อ
        ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในของสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา กปน. และ บมจ. ทีโอที ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วตั้งแต่ สะพานพิทยเสถียรถึงซอยเจริญกรุง 46 รวมระยะทาง 1,500 เมตร สำหรับการดำเนินงานระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 ได้กำหนดแนวเส้นท่อเป็นบริเวณ ถนนสี่พระยาฝั่งเหนือ (แยกถนนทรัพย์ – แยกมหานคร) ระยะทาง 1,002 เมตร พร้อมวางโครงการระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2557 บริเวณ ถนนนางลิ้นจี่ (แยกถนนเย็นอากาศ – แยกถนนพระราม 3) ระยะทาง 966 เมตร ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2558 ถนนสาธุประดิษฐ์ ฝั่งตะวันออก ระยะทาง 1,242 เมตร
        ทั้งนี้ นายธนศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินการร้อยสายโทรศัพท์ในท่อประปาที่เลิกใช้งานแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นับเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อสร้างกรุงเทพฯ เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125