ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ขอเชิญผู้ใช้น้ำ ร่วมฉลอง 99 ปี การประปาไทย ชิงร่มยูวี 99 คัน

วันที่ 29 ต.ค. 2556

             ร่วมฉลองครบรอบ 99 ปีการประปาไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการที่สำนักงานประปาสาขาตากสินและสาขาสุขสวัสดิ์ ถนนพระราม 2 ซอย 31 สามารถร่วมชิงโชคร่มยูวี จำนวน 99 คัน เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ที่ด้านหลังกระดาษบัตรคิว และส่งชิงโชคได้ที่เคานเตอร์รับร้องเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประปาสาขาตากสินและในเว็บไซต์ของการประปานครหลวง www.mwa.co.th. ในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญผู้ใช้น้ำ ร่วมฉลอง 99 ปี การประปาไทย ชิงร่มยูวี 99 คัน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125