ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำใจ กปน. ออกหน่วยแพทย์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ปราจีน

วันที่ 29 ต.ค. 2556

             เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายแพทย์สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (สวมหมวก) นำทีมเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลการประปานครหลวง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ชาวบ้าน ณ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกำนันยุทธนา จันทร์ตุ่ย เป็นผู้แทนรับมอบ

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125