ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ชาว กปน. ร่วมใจถวายบังคม รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

วันที่ 25 ต.ค. 2556

            เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 09.39 น. ณ หอที่รวมกุญแจไฟฟ้า พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย โรงงานผลิตน้ำสามเสน นายวิสุทธิ์ นพคุณทอง รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
            และในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สำนักงานใหญ่ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการฯ พร้อมคณะผู้บริหารจากทุกสายงาน และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ อาทิ สำนักงานเขตหลักสี่ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฯลฯ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตครบรอบ 103 ปี 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช” ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการประปา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ กปน. สืบไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125