ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ประปาเคนย่าดูงาน กปน.

วันที่ 25 ต.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง (กปน.) ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Coast Water Services Board (CWSB) สาธารณรัฐเคนย่า ทั้งนี้ หน่วยงาน CWSB เป็นหน่วยงานกึ่งภาครัฐที่ให้บริการน้ำประปาในสาธารณรัฐเคนย่า จำนวนทั้งสิ้น 10 คน เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำบางเขน และระบบ SCADA ณ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านน้ำ รวมถึงหารือเรื่องการทำ MOU ระหว่างกันในอนาคต

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125