ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ออกหน่วยบริการประชาชนร่วมสำนักงานเขตลาดพร้าว

วันที่ 25 ต.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ การประปานครหลวง (กปน.) โดยนายธำรง บูรณตระกูล ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยมี ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ดร.สรรเสริญ สมะลาภา สส. เขตลาดพร้าว ให้เกียรติเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมของสาขาลาดพร้าว พร้อมกล่าวชื่นชมการให้บริการประชาชนของ กปน. สำหรับการจัดกิจกรรม มีทั้งเกม และการให้บริการด้านคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีประหยัดน้ำ เพื่อรับของที่ระลึก ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125