ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำไหลอ่อน 29 ตุลาคม 2556

วันที่ 25 ต.ค. 2556
 
             ด้วยการประปานครหลวง (กปน.) จะทำการตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร เข้ากับท่อประธานที่วางใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณ หน้าโรงงานผลิตน้ำธนบุรี ถนนจรัญสนิทวงศ์ คืนวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
 
· ถนนอิสรภาพ ถนนพรานนก ตลอดเส้นทาง
· ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่สามแยกไฟฉาย ถึงบริเวณคลองบางกอกน้อย
 
             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมงการประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125