ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

วันที่ 24 ต.ค. 2556

             เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ลานอุทยานพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การประปานครหลวง (กปน.) โดย ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (145 ปี) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ และพระปรีชาชาญอันเป็นเลิศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125