ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เร่งซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ คาดเสร็จต้นปี 57 เสริมสร้างเสถียรภาพการสูบจ่ายน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่

วันที่ 24 ต.ค. 2556

             นายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ทำการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ ด้วยวงเงินกว่า 800 ล้านบาท จำนวน 5 เส้นทาง โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2554 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบในปี 2556 นั้น
             กปน. ได้ดำเนินการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำแล้วเสร็จ 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ช่วงตั้งแต่แยกสี่พระยา ถึงบริเวณสวนลุมพินี (หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6) ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 3 ช่วงตั้งแต่หน้าสำนักงานเขตคลองสาน ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี 2555 ส่วนเส้นทางที่ 2 ช่วงตั้งแต่แยกประดิพัทธ์ ถึงแยกสี่พระยา ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดจ่ายน้ำเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้เส้นทางที่ 4 ช่วงตั้งแต่บริเวณสวนลุมพินี (หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6) ถึงลานจอดรถ สวนลุมพินี ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนเส้นทางที่ 5 ช่วงตั้งแต่ลานจอดรถสวนลุมพินี ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี ดำเนินการไปแล้วกว่า 50 % ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอดท่อเหล็กเหนียวภายใน ต่อจากนั้นจึงเป็นการทดสอบระบบต่าง ๆ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในต้นปี 2557
             นายวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำอย่างต่อเนื่องในเส้นทางที่ 4 และเส้นทางที่ 5 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 นั้น กปน. ได้วางแผนการผันน้ำอย่างเต็มที่ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลให้พื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ มีแรงดันน้ำประปาลดลงบ้าง ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา แทบไม่มีผู้ใช้น้ำร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้น้ำประสบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนหรือขาดแคลน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ โดย กปน. จะทำการปรับแรงดันให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125