ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบเงินสนับสนุน ศอ.บต. ซื้อจักรยานให้เด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 3 พ.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สนับสนุนรถจักรยาน เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กกำพร้าต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125