ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เพิ่มจุดบริการ 3จ “ จอด จ่าย จร ” แห่งที่ 7 ณ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ

วันที่ 3 พ.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดจุดบริการ 3 จ " จอด จ่าย จร ” หรือ Drive Thru Payment แห่งที่ 7 ณ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ซึ่งเป็นจุดบริการรับชำระค่าน้ำประปา และค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้ใช้น้ำขับรถเข้ามายังจุดบริการ ใช้เวลาประมาณ 1 นาที โดยไม่ต้อง ลงจากรถ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกมากขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125