ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม 2 หลักสูตรช่าง

วันที่ 30 เม.ย. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการฯ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อมประสานเบื้องต้น และหลักสูตรช่างท่อและสุขภัณฑ์เบื้องต้น จำนวน 78 คน ซึ่ง กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมขึ้น เพื่อให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และฝีมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125