ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. MOD ทางวิชาการ กับสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 30 เม.ย. 2556

              นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายเจน นำชัยศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อหารือทางวิชาการ (MOD) เพื่อจัดทำหลักสูตรผู้บริหารน้ำใส (Water Champion) อันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติสืบไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125