ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. รับโล่สถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น

วันที่ 26 เม.ย. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวกมลชนก วรินทรเวช ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 8 เป็นผู้แทน กปน. รับโล่สถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 จาก ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งนับว่า กปน. เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการทำงานจริง

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125