ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมลงนาม AIS ในโครงการ MWA Easy Pay รองรับ 3G ใหม่

วันที่ 26 เม.ย. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ การประปานครหลวง (กปน.) ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับชำระเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) ในโครงการ MWA Easy Pay เพื่อรับชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของAIS ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระเงินของ กปน. เนื่องจากเดิม กปน. กับ AIS ได้เคยทำสัญญาร่วมกัน แต่ AIS ได้มีการปรับปรุงระบบ 3G ใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมในรายละเอียด จึงได้ลงนามในสัญญาใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125