ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เจ๋ง ร่วมงาน Young Water Professionals Conference ณ ประเทศอังกฤษ

วันที่ 26 เม.ย. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำทีมผู้แทน กปน. "MWA Young Water Professionals” และ HiPPS รวม 6 คน เข้าร่วมงาน 14th IWA UK Young Water Professionals Conference ณ Teesside University Darlington ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2556 ซึ่งภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเครือข่าย Young Water Professionals จากหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัย และองค์กรน้ำต่าง ๆ จากหลายประเทศทั่วโลก การนำเสนอผลงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีให้กับ กปน. ในการก้าวเข้าสู่ AEC ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125