ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. รุกโครงการ “สร้างความรู้การใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า”

วันที่ 26 เม.ย. 2556

         เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยคณะทำงานปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย (DSM) ของสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ รุกโครงการ "สร้างความรู้การใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า” ตามนโยบายของ กปน. ที่ได้จัดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการรณรงค์การลดน้ำสูญเสียและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ในการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าให้กับพนักงานสาขาฯ และผู้ใช้น้ำ ผ่านการจัดบอร์ดนิทรรศการและการแจกแผ่นพับ "10 กิจกรรมใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จากที่เคยชิน...เพื่อการประหยัดน้ำ”

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125