ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน.ร่วมพิธีปล่อยรถน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งและอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 22 เม.ย. 2556

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา10.30 น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมกันทำพิธีปล่อยรถน้ำอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งและอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125