ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เปิดรับสมัครวิศวกรและสถาปนิกหลายอัตรา

วันที่ 30 เม.ย. 2556
 
           การประปานครหลวงประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งวิศวกรและสถาปนิก รายละเอียดผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชน เขตหลักสี่ กทม. 10210 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลดใบสมัคร
           หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1686, 1562, 1578, 1579 โทรสาร 0 2504 0072 E-mail : recrusec@mwa.co.th
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125