สารสร้างตะกอน(Coagulant)
สารส้มชนิดก้อน (Powder Aluminum Sulfate)
สารส้มชนิดน้ำ (Liquid Aluminum Sulfate)
โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดก้อน (Powder Polyaluminium Chloride)
โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดน้ำ (Liquid Polyaluminium Chloride)
เฟอร์ริกคลอไรด์(Ferric Chloride)

 
สารช่วยตกตะกอน(Flocculant)
โพลีเมอร์ (Polymer)

 
สารฆ่าเชื้อโรค(Disinfectant)
คลอรีนชนิดผง (Powder Chlorine)
คลอรีนชนิดน้ำ (Liquid Chlorine)
คลอรีนชนิดก๊าซ (Gas Chlorine)
คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide)

 
สารปรับพีเอช(pH)
ปูนขาวชนิดผง (Powder Lime)
โซดาซักผ้าชนิดผง (Soda Ash)

 
การกำจัดความกระด้าง(Hardness Removal)
เรซินชนิดประจุบวกในรูปโซเดียม (Strong Cation Resin Sodium Form)

 
การกำจัดเหล็กและแมงกานีส(Iron and Manganese Removal)
ด่างทับทิม (Potassium Permanganate)


ท่านคือผู้เข้าเยี่ยมชมลำดับที่ :
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
พัฒนาโดย :
นายพรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
ส่วนควบคุมการผลิตน้ำ4 กองผลิตและจ่ายน้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน
โทร.02-6197305 E-mail : mr078883@mwa.co.th